Aturem la Zona Blava de pagament!

La CUP d'Argentona inicia una campanya contra l'aparcament de pagament a la vila. El govern ha decidit unilateralment posar en funcionament aquest sistema d'aparcament de pagament durant el 2012, així ho ha plasmat en el seu Pla d'Actuació Municipal, presentat a la Reunió de Poble el mes passat. Davant d'aquesta decisió, creiem que és necessari reivindicar la gratuïtat de l'aparcament al centre de la vila.

D'altra banda, el fet de posar en marxa aquest sistema ha estat decidit sense cap procés participatiu, ni tan sols consultiu. En primer lloc la situació actual de crisi econòmica, que fa que actualment hi hagi famílies a la vila amb dificultats econòmiques evidents, i en segon lloc una decisió que afecta de manera directa tota l'activitat comercial del centre de la vila, són motius per portar aquest tema a un debat intens i que abarqui diferents agents, no només polítics, de la vila. A més, en el pacte de govern no estava recollida aquesta mesura, la qual cosa fa que encara hagi estat més inesperada.