El programa resumit

Un breu resum del nostre programa.

Hem resumit en 2 pàgines el que hem desenvolupat en 60. Una pinzellada de cadascun dels models que defensem.