Model de poble Argentona 2015-2025

Aquest document és el resultat de les jornades "Construïm Argentona" dinamitzades per la CUP durant el mes de desembre de 2014 i el gener de 2015. Es tracta de l'horitzó que ha de dictar les nostres accions polítiques, i no és pas una llista de propostes immediates. Per això està redactat en un present fictici, ja que és el poble que imaginem i defensem. Ha estat el punt de partida per a redactar el programa electoral de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015.